ORGANIZAČNÉ POKYNY K SÚŤAŽI INTERBEAUTY TROPHY 2016 - JAR - 12.2.2016


ORGANIZAČNÉ POKYNY K SÚŤAŽI INTERBEAUTY TROPHY 2016 - JAR

Vážení súťažiaci,

posielame Vám organizačné pokyny k zabezpečeniu plynulého priebehu Súťaže v účesovej tvorbe a v dekoratívnej kozmetike INTERBEAUTY TROPHY, ktorá sa uskutoční v piatok 12. 2. 2016.

1/ Vstup do výstavného areálu je možný až po registrácii súťažiacich na základe preukazov SPRIEVODNÝ PROGRAM. Registrácia súťažiacich bude prebiehať v BUSINESS CENTER INCHEBA, Viedenská cesta 5 – Výšková budova 12. 2. 2016 v čase od 08.00 – 08.30 h. Súťažiaci si prevezme preukazy SPRIEVODNÝ PROGRAM pre seba a model (v prípade študentov škôl aj pre pedagogický dozor). Preukazy budú vopred pripravené na meno súťažiaceho, resp. pedagóga. Podmienkou registrácie a vstupu do výstavného areálu je úhrada faktúry na registračný poplatok. V prípade, že sa platba uskutočnila tesne pred termínom registrácie, vystavovateľ sa preukáže výpisom z účtu alebo poštovou poukážkou ako dokladom o zaplatení.

2/ Vstup do areálu B0 Vám (súťažiaci, modelky a pedagogický sprievod) bude umožnený od 9.00 h na základe vyzdvihnutých vstupov. Vstupy si pripevnite na viditeľné miesto. V prípade, že sa nepreukážete týmto vstupom, budete si musieť zakúpiť vstupenku v pokladni. Ak spolu s Vami príde na súťaž aj ďalší doprovod, sú tiež povinní zakúpiť si platnú vstupenku. (Vstupenka na výstavu: 6,- € (dospelí), 4,- € (študenti). Parkovné: 5,- € - osobné auto, 20,- € - autobusy.)          

3/ Súťaž INTERBEAUTY TROPHY 2016 sa bude konať v hale B0.

4/ Registrácia súťažiacich pred samotnou súťažou bude prebiehať v hale B0.
 
Je nutné sa preukázať občianskym preukazom. Žiadame Vás, aby ste dodržali čas stanovený na registráciu. Registrujú sa iba súťažiaci, nie modely !!!

5/ Orientačný ČASOVÝ HARMONOGRAM jednotlivých súťažných disciplín:
           
             8:00 – 8:30 h registrácia súťažiacich, preberanie vstupov, kontrola úhrad
8:30 – 9:00 h registrácia súťažiacich pred súťažou v hale B0

10:00               Zahájenie INTERBEAUTY TROPHY 2016 celoslovenská súťaž kaderníkov a vizážistov:

10:05 h           Súťažná disciplína Cooper Pixie (čas trvania: študenti 70 minút, dospelí 60 minút) Študenti + Dospelí
Súťažná disciplína HOT BANGS (čas trvania: študenti 70 minút, dospelí 60 minút) Študenti + Dospelí
           
11:30 h           Súťažná disciplína Dekoratívna kozmetika Prechádzka na pláži (čas
trvania: študenti 60 minút, dospelí 60 minút) Študenti + Dospelí 

12:45 h           Súťažná disciplína Účesová tvorba Glamour vlny na denné nosenie
                                   (čas trvania: študenti 70 minút, dospelí 60 minút) Študenti + Dospelí

14:00 h – 15:15 h    P R E S T Á V K A (vlasová show)

15:20 h           Vyhlásenie výsledkov z dopoludnia

15:45 h           Súťažná disciplína Dekoratívna kozmetika Arabská princezná Študenti (čas trvania: 60 minút)

17:00 h           Súťažná disciplína Dekoratívna kozmetika Arabská princezná Dospelí (čas trvania: 60 minút)

18:20 h           Vyhlásenie výsledkov Súťažná disciplína Dekoratívna kozmetika Arabská princezná Študenti + Dospelí


6/ Skontrolujte správnosť Zoznamu súťažiacich a súťažných disciplín.

Zoznam súťažiacich podľa súťažných kategórií a súťažných disciplín nájdete na stránkach: http://www.interbeauty-trophy.com/p/sutaziaci.html

Údaje k úhrade registračného poplatku:
č.účtu: 520700 – 4202594503 / 8360
variabilný symbol: Telefónne číslo uvedené v prihláške / v prípade školy IČO
popis/poznámka: Vaše meno a Priezvisko / Názov školy - Organizácies pozdravom Váš organizačný tým

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete kontaktovať na


tel. č.: 054/7520267, 0944 571 892
Ing. Martina Džavoronková – PEI TEAM / SiluEtika

tel. č. 02/6727 2139, 0911 100 736  
Mgr. Drahomíra Salihbegović