DOTÝKAT SE S LÁSKOU

Jeden statný, sebevědomý král, drsný voják navštívil malého mnicha. "Mnichu," řekl mu stroze, "vysvětli mi, co je to peklo a co je ráj!"

Mnich zvedl oči, podíval se na mocného válečníka, krále své země a odpověděl s velikým opovržením: "Tobě mám vysvětlovat, co je to peklo a co je ráj? Tobě bych nemohl vysvětlit vůbec nic. Jsi špinavý a páchneš, ostří tvé dýky už dávno zrezavělo. Jsi hanbou všech svých vojáků i své země. Jdi, ať tě nevidím, nemohu tě tu snést."

Král se rozzuřil. Tvář mu vzteky zrudla, začal se chvět a nebyl schopen vydat hlásku. Tasil dýku a chystal se mnicha zabít. Ten se jen uklonil. "A to je peklo," zamumlal.

To krále zastavilo. Najednou si uvědomil cit a oddanost lásky tohoto malého opomíjeného mnicha. Vždyť on mu nabídl vlastní život, jen aby mu ukázal, co je peklo! Pomalu upustil dýku. V jeho duši se rozhostil mír a pocit vděčnosti. Pohlédl na mnicha a v jeho oku se objevila slza. Z lásky. "A toto je ráj," zamumlal mnich.

MZZ