♠ LEŽ & HŘÍCH & OČISTEC

Je jediná věc, co se nedá dělat s láskou. Lhát. Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne lež. Ano, chci říct, že něco jako milosrdná lež v podstatě neexistuje. Pravda totiž stejně nakonec někde vybublá na povrch. A víte, jak poznáte, že máte pravdu? Když mlčíte. Pravda je totiž jediná, která nepotřebuje slova k tomu, aby se obhájila a uskutečnila, či manifestovala, snad skrze nás a naše opičí mozečky. Láska by měla odpouštět všechny hříchy to ano, jenom ne hříchy vůči sobě. Protože, když lžeme sobě, lžeme i všem ostatním. Protože, když lžeme ostatním, lžeme i všemu v nás. Láska nemůže žít ze lži. Láska nemůže žít ve lži. Ze lži a ve lži může žít jen manipulující ego člověka, které je tím člověkem nepřijato do sebe (a stává z něj jeho vyvržený stín), není s ním tedy nijak sjednoceno a tak se pokouší ze všech sil, udělat cokoliv, aby upoutalo naši pozornost. Cokoliv.

Cesta do říše stínu je děsivá a děsná zároveň. Vede do hloubek pekla, které by čerti nevzali ani jako tréninkový tábor. Zadarmo. Je to náš vlastní tréninkový camp, pro výcvik nejtvrdšího kalibru. O přežití. Jde tam o život i o smrt zároveň. Najednou. Ať je to nemoc, blokace zad, sedací nervy, denní snění, projekce fantazií či hloubavé přemyšlování - vždy jen většinou zůstáváme trčet na prvním slovním bahníčku na cestě a utápíme se pod jeho nánosem z nevyřešených činů a akcí z minulosti, se všemi jejich nevyjasněnými a nezpracovanými okolnostmi.

To právě příliš velký stín v nás, je důvodem smrti. Naší smrti. Jistě, všichni přeci věříme v nesmrtelný život. Ale. Realita a strach z ní, je věc druhá. Život končí, když jsou všechny možnosti vyčerpány a když splnil svůj cíl. A ani Bůh vás nebude přemlouvat, abyste pochopili, to, co je zjevné. Dal vám možnost. Vyjádřenou v jedné modlitbě. Ta modlitba končí tím slovem a končí s ním i kniha, která se pořád vydává na světě dost často. V bibli i v Janově modlitbě, kterou dnes používáme jako otčenáš, je na konci slovo AMEN. To znamená, v pravdě.

Lidé umírali dříve v pravdě. V pravdě v smyslu slova skutečně Boží, v klidu, míru a pokoji - to jest ve stavu smíření sama se sebou. A tedy i s Bohem. A s tím, že se tito lidé naučili vše, čemu se tady měli naučit. My moderní lidé se vehementně držíme života a umíráme ve stresu, když jsme si ani sami nevšimli, že jsme se od života přestali učit, a že náš život tak trochu už ztratil význam. Myslíme si totiž, že to, co tady nashromáždíme a to i znalosti a zkušenosti si vezmeme sebou a nějak tím obohatíme Boha? Jsme opravdu tak pyšní, že si tohle myslíme? Ano. Domníváme se, že jedině naše zkušenosti a naše prožitky, jsou tím, co přinášíme Bohu. Pak, ale žijeme ve strachu z minulosti. Z toho, co by nám Bůh řekl, až se potkáme. Jediné, co s tím, můžeme udělat, je vnímat to vše přímo, tady a teď a to je možné jenom jediným orgánem v těle, který to umí - svým srdcem. To je jediné místo, které nemůže žít ve lži. To je jediné místo přítomného okamžiku.

A tak každá chvíle, kterou zpracujeme a věnujeme svému stínu je paradoxně tím nejlepším světlem. Každým okamžikem uvědomění si přítomnosti stínu v nás, z nich děláme světlo. A to bez tlaku, bez násilí a bez nutnosti změny. Čím dříve vstoupíme do kruhu vnitřních obrazů našich stínu, tím dříve zažijeme totiž i to, co je to světlo, to totiž přijde tzv. očistec, jak by se dalo křesťansky, parafrázovat na závěr. To speciální místo, které nám má sloužit k tomu, co nejvíce žít v pravdě. Naše tělo. Je tím očistcem naší duše, aby snad jednou přišla na to, co je jí tady zjevné. A hmatatelné? Tak co, jak se dnes dotknete vašeho partnera? A čím? Pěkný víkend Emotikona smile

MZZ

50. Ježíš řekl: Když vám řeknou: "Odkud jste?", řekněte jim: "Přišli jsme ze světla, z místa, kde světlo vzniklo samo ze sebe. Vyvstalo a zjevilo se v jejich obraze." Když vám řeknou: "Kdo jste vy?", tak řekněte: "Jsme jeho synové, vyvolení živého Otce." Když se vás budou ptát: "Co je ve vás znamením vašeho Otce?", tak jim řekněte, že je to pohyb a klid.

51. Jeho učedníci mu řekli: Kdy nastane vzkříšení mrtvých a kdy přijde nový svět? On jim řekl: To, co čekáte, přišlo, ale vy to nechápete.(Mt 17,10-13; J 1,10-11)

PS: http://sledujufilmy.cz/film/jak-prichazeji-sny-1998/1965/