ŠTĚSTÍ

V životě platí, že závisí-li vaše štěstí trvale na jiných lidech, jste potom zotročováni jejich vůlí. Zdroj štěstí leží v našem vlastním srdci. A proto by měl rozum sestoupit do srdce, jinak se budete jen zmítat mezi póly radosti a smutku. Ke všemu ne podle svého vlastního prožívání, nýbrž dle prožívání druhých. To je duchovní nebytí. To je výdej energie, včetně sexuality k účelům, ke kterým by docházet nemělo. A tak je asi čas položit si otázku: "Jak pravdivý jsem ve svém životě sám k sobě??" A pak zbývá jen jedno. Mějte své srdce do široka otevřené. A nespouštějte oči ze své cesty. Abyste viděli, kdo do něj vchází. S láskou MZZ