CITÁT

„Život bez sebaovládania je plytký a živočíšny. Zvieraťu nie je od prírody dané, aby sa vedelo ovládať. Človek je človekom preto, že je schopný sebaovládania.“