Vycentrovanie osobnej sily

Všetko sa točí dookola ako zem, galaxie, prebieha cyklicky a má svoj stred, alebo ťažisko. Tak aj človek, je ako kruh a aj v ňom v jeho duši je stred. Tento stred je živý a silný a má veľkú príťažlivosť.
Byť v tomto strede znamená o všetkom vedieť, vnímať všetko okolo seba rovnocenne a mať ku všetkému rovnako blízko.