DOKONALOSTnebo KVALITA ♥

Jedním z nejhorších druhů lidské závislostí je závislost na dokonalosti. Nic není dobře, nikomu se nejde zavděčit, všechno je špatně, nesplňujete-li náročné normy, které splnit ani nejdou, tak se bere další člověk jako kus na hraní. Ano, závislost na dokonalosti je psychopatická úchylka, kterou její nositelé terorizují své okolí a své vztahy. 

Všechny přírodní národy jasně chápou rozdíl mezi dokonalostí a kvalitou. Když jsem dělal jednou dýmkový obřad na počest návštěvy jednoho indiánského náčelníka z USA, klepaly se mi celou dobu před tím i během obřadu ruce i hlas. Odříkat modlitbu jsem zvládl a pak jsem mu třesoucí se rukou podal kalumet a čekal co bude, on se jen lehce usmál a řekl lakotsko-anglicky: "Yuštan tanka tȟóka. Heart is čanku." Což se dá přeložit jako: "Dokonalost je nepřítel. Srdce je cesta."

Dokonalost totiž netoleruje naše lidské chyby. Zatímco beru li sám sebe jakožto lidskou bytost s určitou kvalitou (sebevědomím), pak ta chyby sobě přiznává a učí se z nich. Ti, kteří jsou závislí na dokonalosti, mají malou toleranci k jakýmkoliv chybám nebo vůbec projevům zranitelnosti jakéhokoliv druhu. Jejich mysl si totiž naši otevřenost srdce a zranitelnost spojuje se slabostí, nikoliv silou. Pro tyhle lidi jste slabým kusem a to, co následuje je pouze opovržení a opuštění, v případě vztahu, co nejrychleji a s co největším rancem zásob. Pro ně samozřejmě, vy stejně brzo umřete, když jste slabej kus, co nemá šanci.

Původní společnosti totiž na rozdíl od těchto psychopatických výtvorů civilizace, kterým se lidi ani snad říkat nedá, chápou zranitelnost jako vyjádření lidské síly. Dobře vědí, že zranitelnost pramení nikoliv z ega, ale z našeho vnitřního já, z naší podstaty.

Kdokoliv propadne iluzi o dokonalosti, například tím, že namísto následování svého srdce a hlavy se stane otrokem nějakého dostupného učení o dokonalosti (což jsou v podstatě všechna náboženství a jejich projevy) a nebo jejich představitelů, kteří s tím spojují i pojem moc, kterou těmto nebožtíkům slibují, tvoří pak úctyhodný zástup živých mrtvých. Ano tihle lidi se stanou chodící figurínou. Popírají totiž svou dospělost. Svou dospělou lidskost a životní energii investují do udržování svého pečlivě kultivovaného obrazu. Třikrát běda, jak se jim do jejich obrazu dokonalosti nabouráte svou poznámkou či otázkou. Namísto, aby ukázali jací opravdu jsou, tráví svůj čas tím, že neustále vylepšují svůj image vnější i vnitřní. Angličané jim říkávají "seminar junkies", to podle toho, že z diplomů o kurzech osobního rozvoje by si mohli vytapetovat barák. Hlavní je jejich fasáda a to jak chtějí být vnímáni. Ale jsou v podstatě líni sami cokoliv dokončit.

Dokonalost je totiž stínovou stránkou KVALITY lidského bytí. Nic proti jeho soustavnému zlepšování. Naopak. Ale jde o to, jakým způsobem použijte svou MOC, svou SÍLU. Pokud ji nasměřujete proti někomu proto, aby vám nepřekážel v plnění vašeho snu o dokonalosti, jste závisláci na svém bohužel jen ego obrazu. Bez srdce a bez duše. A čím více to popíráte, tím více to platí. Takový image se nikdy nepovede. Ani nemůže. Chybí mu z pohledu psychopata dokonalost. Tento člověk se takto ani nikdy nemůže stát vůdcem. I když právě o to tolik stojí. Tato závislost o vás říká, že jste nikdy neměli možnost rozvinout své kvality jako vůdce. Což se intrikami, nezodpovědností, neopatrností v sexu, vulgaritami a lhaním, či krádežemi prostě nedožene. Vůdcovské kvality jsou totiž přesně opačné. Bez nich by totiž své životy do rukou jedince, prvotní národy nikdy nevložily.

A ještě pozor! Krása není dokonalost. Láska je totiž je touha po kráse, nikoliv po dokonalosti. Láska dokáže podporovat vás, když se hrabete z chyb, protože miluje vás, chyby netoleruje, ale dává vám možnost se s nimi poprat. Milovat vady je totiž větší láska než milovat dokonalost. Už proto, že naprostá dokonalost vede k totální prázdnotě. Čili prostor pro fanatické rozpouštěče ega a milující bezpodmíňáky, plující k vyvanutí. Dejte si na ně pozor. Lepší jsou živé chyby nežli mrtvá dokonalost.

MZZ

hudba: https://youtu.be/slbfJtewzvE