👟 IMAGEMAKER

Oblečením a jeho úpravou, stylem signalizujeme příslušnost k určité společenské vrstvě, názorovému proudu, sebepojetí. 


Tak tohle všechno ovládá a provozuje IMAGEMAKER