PAMÄT

"Duševní výcvik prostřednictvím jistých technik soustředění vytvářel v každé indické generaci lidi s fenomenální pamětí. 

Sir T. Vidžajarághavačárí popsal v Hindustan Times prověrku moderních profesionálních „pamatovačů“ z Madrásu: „Tito muži byli neobyčejně vzdělaní v sanskrtské literatuře. Usazeni uprostřed početného publika byli schopni projít zkouškami, kterým je podrobovalo několik posluchačů najednou. Prověrka vypadala asi takto: Jedna osoba zvonila na zvonec a ‚pamatovač‘ spočítal počet úderů. Jiná osoba diktovala z papíru dlouhý aritmetický příklad obsahující sčítání, odčítání, násobení a dělení. Třetí člověk recitoval dlouhé série veršů z Rámájany nebo Mahábháraty , které bylo třeba opakovat; čtvrtý předložil problémy z prozódie, vyžadující složení slok v příslušném metru na daný námět tak, aby každý verš končil stanoveným slovem; pátý člověk vedl se šestým teologickou rozpravu, která musela být citována přesně v tom pořadí, jak byla přednesena, a sedmý muž otáčel po celou tu dobu kolem a zkoušený musel spočítat počet otoček. Muž s dobrou pamětí musel to všechno provádět jen v duchu, žádný papír a tužka mu nebyly povoleny. Tlak na jeho schopnosti musel být obrovský. Lidé zpravidla z nevědomé závisti takové výkony podceňují a tvrdí, že jsou jenom prověrkou nižších mozkových funkcí. Není to však pouze otázka paměti. Vyšším faktorem je nesmírné soustředění mysli."

PREMA SHAKTI YOGA

STRACH


Učitelia jogy namiesto siahodlhého teoretizovania často používajú krátke, poučné historky. Jedna z nich hovorí, akú moc má myseľ:

Stretol pútnik na ceste mor. „Kam ideš?“, spýtal sa ho. „Idem do mesta usmrtiť päťtisíc ľudí“, odpovedal mor. Po čase sa stretli znovu: „Povedal si, že ideš zabiť päťtisíc ľudí, ale zabil si ich až päťdesiattisíc!“, vyčítal mu pútnik, „Nie“, odvetil mor. „Zabil som len päťtisíc, tí ostatní zomreli od strachu“.

PREMA SHAKTI YOGA

HODIT

Hodit někoho do lásky je nejlepší způsob, jak ho v ní naučit žít. Chraň se před »vzděláním v lásce«, to je pouze přípravou. Jediná forma vzdělání v lásce je zkoušení: Všechny přípravy na celém světě tě mohou pouze učit, jak se máš připravit. A na co chceš stále ještě čekat? Skoč do lásky. Tady a teď. A svět začne být.

Druhá možnost je, že se v lásce utopíš, jestliže nemáš vůbec žádnou vůli. Tak mnoho štěstí v příštím životě. Všechna tvá vůle je postavena na vůli žít. V lásce a s láskou. A pokud ji nemáš, pravděpodobně nežiješ.

Stojíme na počátku nového věku, na počátku zcela nového světa. Vědomí člověka, naše společné vědomí, je právě v přerodu. Nová kvalita stojí přede dveřmi…právě vchází. Všechno se změní, jakmile budeš připraven…


Skoč do lásky, je to nádherné. MZZ

HIEROS GAMOS - https://www.facebook.com/Hieros.Gamos.Spojeni.Protikladu

MAKE-UP TIPS


📣 MAKE-UP TIPS💄anebprosvětlení se může otočit, v líčení jde o kreativitu - otočtě a třpytky dejte jako spodní linku pod celé dolní víčko 

CITÁT


"Tvrdé jádro lidského egoismu lze těžko vyloupnout jinak než hrubě. Teprve když zmizí, nalezne Božství nezatarasený kanál; marně se pokouší proniknout do srdcí zatvrdlých sobectvím."

Uklidnit mysl

Myšlenky mají univerzální a ne individuální kořeny; pravdu nelze stvořit, nýbrž jenom vnímat. Omylné myšlenky člověka jsou důsledkem nedokonalosti jeho rozpoznávání. Cílem jógy je uklidnit mysl, aby mohla odrážet bez zkreslení božskou vizi ve vesmíru. 

PREMA SHAKTI YOGA