🙋 Bohemian Style - workshopPřijeď se podívat na ukázky líčení v tomto stylu a naučit se vymyslet unikátní koncept.

Tipy & triky boho líčení, co dělat a co rozhodně ne, jakou modelku zvolit, jaké doplňky, oblečení, jak stylizovat kompletní boho look.

Přihlášky: 608112274 anebo na tento e-mail: info@pei.cz

Budu se na vás těšit.

Místo: Škrétova 2, Praha 2
Čas: 16.30 až....
Cena: 1000,- Kč

Iana Willkofer
-------------------
*3x výherkyně World Make up Wars
*Makeup artist New York Fashion Week a Feeric Fashion Week • UDÁLOST na FCB

SEDM TVÁŘÍ TEMNOTY

Na začátek jeden citát z bible: "Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo." - (bible, Žalmy 139:12)

"Svět se vyvinul ze základní hmotné podstaty (prakrti) a je obdařen třemi vlastnostmi (guna); jsou to sattva (dobro, ctnost), radžas (vášnivost) a tamas (tma, zlo), které skládají povahu prakrti jako třípramennou šňůru. Vnímáme je jako vlastnosti veškerenstva, jež prostupují všechno - lidi, zvířata, neživé objekty i jakoukoli činnost a dění. Převažuje-li sattva, dává vzniknout pravdě, dobrotě a kráse, radžas násilí, hněvu a činorodosti a tamas zlu, hlouposti a neštěstí." - (D. Zbavitel, Starověká Indie 2.)

Bojíme se tmy, Pošetilí a hloupí, důvěřující autoritám, které tmu prohlásily za zlobu a neštěstí. Stejně jako radost ani krása nevznikají kvůli nějakému prvku, ale kvůli nám lidem, tak i tma, dostane svou hrůznou tvář, vždy jen díky nám, lidem. Ta slova rozdělující člověka na části jej skutečně fyzicky rozdělují, protože tvoří předpojatost. Nejsou popisem. Snaží se přiřadit k tzv. popisu i význam. A tím tvoří naše bloky. Pravý popis nevkládá významy. A prvotní význam slova guna, byl tendence. TENDENCE znamená sklon, směřování neboli záměr, nikoliv stálé určení, ale několik možností fungujících zároveň zároveň. Ani slovo o tom, jakého jsou významu. Tendence je možnost učinit i tmu dobrem a lásku tím, co zabíjí.

V systému 3AXIS® popíšu jednu lidskou tvář na konci každá ze tří os, kterými definujeme náš fyzikální svět. Čili máme tu celkem šest tváří, coby boží výstup. Jedna tvář, jeden popis, který v sobě,může se tato rovina prolínat se skládá ze 4 různých směrů - z nich vzniká rovina. A v ní se zjevuje hmota. Jeden hmotný výstup se skládá ze čtyř, nejméně čtyř různých částí, aby byl definovatelný a objevitelný v tomto světě. Tedy skládá se z 5 prvků, ale to sem nyní netahejme.

Opravdu nic není ve zlé tmě a nic není jen chaosem, pokud ji my sami nedáváme přednost před láskou. Proto mne děsí tma. Ne ta vnější. Byl jsem ponořen v tmě chaosu skoro 48 hodin, když jsem chodil Slovenskými opálovými doly. A nic. Nic se nedělo, žádné boje, výčitky, stesky strasti. Nic nepřicházelo, nic mne neohrožovalo. To mne tam ve tmě tolik neděsilo. Děsí mne temnota vnitřní. Temnota lidského srdce. Z ní pochází veškeré zlo člověka. Z níž pochází vůle zapudit druhého jen proto, aby se ukázalo světlo v které věřím. Já věřím. Světlo je věcí pýchy. marnivosti a touhy ovládat a panovat všemu kolem, světlo je synonymem MOCI. Ďáblové z temnot světlo nepotřebují. A my bychom se měli děsit především člověka, který má tmavé myšlenky. To je ´dábel, který k tomu páchat zlo ani tmu nepotřebuje.

Zvířata se tmy nebojí. Neděsí je. je to součást přirozenosti. Člověk dnes už přirozený není. Ale pokud v životě spí, rád přemýšlí přirozením. A tak možná odtud pramení ona příchylnost starých kultur ke tmě. K onomu rozdělení, k popisu, co měl stanovit, k čemu je, která že ta síla vlastně vhodná. Popis indických gun nebyl popis vlastností, ale popisem k tomu, na co se může použít. K oné síle tamas. Indové říkávali, že člověk žije ve tmě proto, aby páchal buď zločiny, nebo prostopášnosti. A zatemnělá mysl člověka je zdrojem toho nejhoršího zla na Zemi. A takovézo činy mají vždy vztah s násilím a sexualitou. Indové takovým TMÁŘŮM říkají odnepaměti "tamasičtí lidé", to jest lidé temnoty, podle hindského slova tamas, česky tma. Co když však měla tato síla označovat jen pudovost. sexualitu a její obrovskou sílu?

Koneckonců je indická civilizace především pověstná svým tantrickým pokusem ovládnout sílu pramenící z této temnoty. Pokud však sami nejste temnotou nemůžete poznat a ani pochopit, jaká že to síla z ní přichází. Otevřít se plně temnotě znamená ji integrovat. A tuto schopnost nezískáte pojídáním mrtvol na hřbitově a rituálním milovaní na lidských ostatcích A za tento jejich omyl zaplatila celá jejich civilizace. Slované mají přísloví, že: "tma lidi nejí, ale povaluje". Jak příhodné, že by Slované byly ti, co ještě utekli z Indie včas? Než je ta mocichtivá temná stránka lidí - tedy zlo pocházející z nich samých zcela ovládla a povalila? Sexualita hrála v životech starých slovanů velkou roli, ale byla jedna za tří hlavních sil, které dávali jejich triglavu, nejvyššímu božstvu moc a sílu. Jejich spojením. Ne rozdělením.

Všichni staří Řekové zdůrazňují jako zvláštní zvyk panující v Indii mnohoženství a všímají si samozřejmě také satí, obřadu, při němž se manželka, které zemřel muž, nechává zaživa upálit spolu s jeho mrtvolou. Řečtí starověcí autoři uvádějí pro tuto zvláštnost indického života i kuriózní „vysvětlení“, jehož původ není znám – v minulosti prý byly tak časté případy, že manželka otrávila svého nemilovaného chotě, až bylo úředně nařízeno, aby vždy odešla ze světa společně s ním. A tak se zabránilo tomu, aby jej trávila, ale naopak, aby strávila po boku svého může celý život, starajíce se vždy o jeho život více nežli o svůj, z jednoduchého důvodu. Ze strachu o svůj život. Je snad toto nařízení, při němž měl mrtvý muž a živý žena vzplanout plamenem, něčím milujícím? Je činem lásky nebo nejhlubšího tmářství, ke kterému mohla Indy dovést právě jejich chuť si hrát se silami, které je ovládly více než si oni sami uvědomují?

Tmy se není třeba bát. Je třeba vědět, že ji určují 4 směry. A ty se v každé rovině bytí, viz obrázek tří os projevují jiným vzhledem, temperamentem, aktivitou, přirozeností. Všichni jsme se zrodily ze tmy. A z ní vystoupilo na počátku sedm tváří. Šest lidských a jedna boží. Sedm tváří temnoty. Všichni jsme se zrodily z nevědomosti. Tím, že ten, kdo nám vdechl život, to učinil dvěma vědomými slovy: "miluji tě". Dvěma nejtemnějšími slovy. Která nám dala život. Proto se těchto slov tolik bojíme. Mohou totiž dávat i brát. A to už není boží starost. To je zcela v našich rukou a srdcích. Ale to už je jiný článek.

MZZ

"Bojte se pročež člověka, jenž přichází ze světla a je světlem oděn, ne toho, který přichází v temnotě a tmavý je jeho háv; neboť on to jest, kdo v temnotě tápe a potřebuje světlo, aby mohl páchat své zločiny. Ty jej však pro to světlo v temnotách brzy uvidíš, schováš se neb mu snadno unikneš, ježto on je slepý tam, kde ty jsi vidoucí." - (Misantrop, Divoká svoboda 2.)


KONZUMENTI ♥

Žijeme ve společnosti, která je po všech stránkách extrémně konzumní. A to se týká i partnerských vztahů. Jistě, stále se častěji setkáváme s názorem, že s tím, jak se vývoj lidí urychluje, mají dnes lidé možnost vyřešit si své karmické dluhy z minulých životů s více partnery. To je sice možné, ale vzhledem k právě probíhající konzumní evoluci spíše nepravděpodobné. Jinak proč by lidé přistupovaly ke vztahům se svým opačným pohlavím konzumním způsobem? Použij a zahoď!

Většina konzumentů lásky přitom nemá zájem na svém vztahu pracovat - spolu pracovat. To protože to vyžaduje úsilí. Lehce se odvolají na východní nauky, že "úsilí bez úsilí", záměr ducha a ne vůle člověka, atd., důvod se přeci vždycky najde. Když pomine zamilovanost a nastanou první vážnější problémy, je přece tak jednoduché vše ukončit a vyzkoušet to zase s někým jiným. Podle světoznámého polského sociologa Zygmunda Baumana má dnešní, hlavně mladší generace chuť udržovat vztahy jen do odvolání. A podle toho vztahy také vypadají.

Hlavní idea partnerství už už dnes není "život s někým", ale "život pro něco". Ne život s Bohem, ale pro Boha. Fanatická závislost. Na víře, na pravdě a na slovech, které ji mají charakterizovat. Nežijí už lidé s lidmi, ale žijí pro lidi. Ideologie oběti dovedená ad absurdum. To první (život s někým) totiž znamená, že vztah existuje v nacházení radosti ve službě někomu jinému, než jen sám sobě. Druhá verze nachází smysl jen potud, pokud vám ten druhý, ti druzí, daný objekt přináší uspokojení. Vy se obětujete pro svou víru (představu) a tato víra vám např. přinese uspokojení. Vírou může být i partner. Vy věříte, že on zvládne všechno. On vám řekne, já to ale nevím. Co se stane, když uspokojení nepřinese? Sám jsem žil v druhém módu 17 let. Žil jsem pro obraz ideální rodiny, pro níž jsem obětoval to, co by se obětoval nikdy nemělo. Sebe. Své srdce. A nechtějte vědět jakými růžovými brýlemi představ vás vaše nevědomí spoutává, jako, že je to v pořádku. Než jsem sám přišel na to, že žiji jen JAKO a ne pravdivě.

Když beru partnera vážně a to, i když mě právě jeho slovo pošle do prdele, nebo i přes to, jsem vůči němu loajální. Vážím si ho i přes to, že mě třeba zranil. Loajalita ve vztahu totiž posiluje jeho vazbu. A i když mezitím vztah skončil, pokud si dokážete zachovat důstojnost a tu prdel mu nenahodíte zpátky, jako že oko za oko, máte šanci si uvědomit, k čemu vás ta šance, neodpovědět na boj bojem, váže. Váže vás jen k jednomu. K jednotě, kterou tvoříte nebo jste aspoň tvořily společně se svým druhem. Jestliže jsem zradil druhého, prosím, ale nezrazujme při tom všem i to, v co bychom měli věřit všichni. V nás. V naši duši. V to, že jsme schopni ji naplňovat láskou, kterou pak můžeme používat proto, aby se ukázala její moc. Ne trestat druhé za to, že jsme si v sobě otevřeli stavidla moci tak, že její chuť zaplavila a odplavila veškerou lásku, co v nás zbyla. A my ji jen chceme. Bez práce. Líní konzumní prudiči. Slovy se ohání každý. Ale říct promiň, to už nám jaksi přes pysky nejde.

Loajalita v konzumní společnosti však konzumní společnost zničí. Protože už nepřebíráte, ale vybral jste si a kupujete si stále ten svůj oblíbený produkt. Lásku a ne Moc. Moc si mohu stvořit sám, lásku mohu dostat. A i proto se vás dnes reklama vážení a milí, snaží tak zhusta přesvědčit, jak je skvělé změnit sebe, změnit se a měnit tím pádem i věci v okolí, tedy NAKUPOVAT MOC! Moc představ spojenou s tím, že budu mít ten či onen produkt, budu se podobat tomu či onomu vzoru. Nikdo nám nedává prostor, aby jsme se podobali sami sobě. Nikdo po nás nechce, aby jsme byli v životě za sebe. Jen láska. A proto ji dáváme sprostými slovy pryč., Ohrožuje nás. Naše tzv. bytí. Esoterici nejsou žádnou výjimkou, spíše naopak. Podívejte se mnohdy na svůj byt a mrkněte se, co vám za minulý rok přibylo cetek. A pak se podívejte na svého partnera a zeptejte se sami sebe, tam hluboko uvnitř: "a co přibylo mezi vámi?" Možná ještě jinak formulováno. Podívejte se, co vše jste si vy pořídily z vnějšku. Ne jen k zevnějšku. Fajn a nyní se podívejte, co jste VY přidali sobě a svému partnerovi ve svém srdci? Více lásky? Více radosti? Více vzrušení? Více extáze? Více společných chvil? Více prostoru? Více sprostých slov?

Pokud by se tento přístup rozšířil do konzumních společností, tyto společnosti by zbankrotovaly. Pokud se ale konzumní přístup rozšíří do sféry lidských vztahů, pak zbankrotují ony a láska s nimi. MZZ

hudba: PARIS - https://youtu.be/RhU9MZ98jxo

SRDCE ♥

Měnit můžeme jen sami sebe. A to tím, že se vzdáme svého utrpení a nastolíme vyváženost. Bez extrému. Utrpení není nijak výjimečné a je jen naše. Byla to součást života, jenž nás potkala na základě našich rozhodnutí. Ale jsme-li k ní stále připoutáni ve vzpomínkách jako ke všemu, co považujeme za sebe: k ješitnosti, k hlouposti, k zásluhám, ke kráse, k eleganci, k úspěchům, k sebe-hodnocení a především k utrpení, pak nás toto připoutání může vést i k opačnému extrému - pocitu, že nemáme žádné ambice a nejsme nic. To je však otázkou myšlení, které se rodí a formuje na základě duálního principu - ANO - NE. a porovnává a hodnotí. Ale naše srdce se nerodí rozdělené. My svoje utrpení a negativní emoce získáváme vlivem lidí, kteří jsou negativní. A kontakty s "dospělými" se dítě naučí litovat se, cítit křivdu, mluvit naštvaně, zdržovat se ve svém neštěstí, být melancholické, být náladové, být vzteklé, být podezíravé, být žárlivé, být schopné ubližovat jiným, atp. a i když oděny do velmi jemných forem, tyto vždy vedou jen k násilí. Jakmile totiž negativní pól energie projde určitým bodem, spouští tak hluboce zakotvené složky instinktivního chování v těle a lidé mají tendenci vzájemně si ubližovat. Ale tato moc nikdy nepřináší dlouhodobé uspokojení. Vždy po svém "vítězství" či "prohře" cítíme marnost nad naším chováním. A ta prázdnota v pocitu, že "život je boj" je jen naše ztracenost ve světě, kterému nerozumíme důsledkem skutečnosti, že nejsme schopni slyšet svoje vlastní SRDCE. A co s tím? To už nám napovídá samo srdce. Tím jak klidně tluče, rytmicky, vyváženě a harmonicky. Protože čím dříve si do svého srdce vpustíme disharmonii, tím dříve se blížeme k smrti. Své práce, svého vztahu i své vlastní. Tak si chvíli zalezte do svého srdce a odpočiňte si. S láskou. MZZ

Jde o víc, než o ubitého plameňáka, jde o CHARAKTER

Tři kluci ve věku šesti až deseti let vtrhli do ZOO v Jihlavě a umlátili zde plameňáka. To je stejně špatná zpráva, jako že Miloš Zeman bude opět kandidovat.

Ti čtyři jedinci se rovnoměrně dělí o jednu velkou porci hnusu vyvolaného jejich jednáním. Všichni jsou potrefeni stejnou megalomanií, že si mohou beztrestně dělat, co chtějí. Kluci jsou nezletilí a nic se jim nemůže stát, Zeman je prezident, tak si může dělat, co chce. Mohou tedy kašlat na všechny předpisy, pravidla, společenské požadavky, rozhodnutí soudu a hlavně na slušnost. Mladí kluci mají ještě šanci na záchranu svých duší, staré voly je však těžké učit tahat.

Co je na tom smutné, ba nejsmutnější, je skutečnost, že tyto postoje jsou vlastní více než polovině tohoto společenství, že jsou dominující „národní charakteristikou“. Co obdivují voliči (nejen čeští, ale jak historie a současnost ukazují, jsou takoví na celém světě) na prolhaných, sprostých a nepoctivých hulvátech? Souhrnně to jsou psychopatické rysy uplatňované při zneužívání dosažené moci. Když se na ně zaměříme, můžeme si objasnit, jak se jim říká a co ve skutečnosti představují.

- Lidovost
, je jedním z nás, chová se přirozeně, má podobné zájmy a záliby. Přeloženo do reálného jazyka: obhroublost až vulgárnost, to čemu se říká machismus, hospodské natřásání nad hospodskými žvásty, postrádá takt, je nevkusný, tutam se ožere jak slíva (a projde mu to! je to pašák!!!). Hrdina z pohádky Sedm jednou ranou zabil.

- Sebevědomí, nepoklonkuje se před autoritami. Ve skutečnosti jen a jen neukázněnost a nespolehlivost nabourávající budoucí důvěru slušných partnerů spoléhajících na patnost daného slova.

- Umí se prosadit
, nenechá si od nikoho poroučet, má svůj názor. Co to je v praxi? Neúcta k pravidlům, neplnění slibů a dohod, podvádění s pocitem mazanosti hodné zlodějíčka třetí kategorie. Fabulace, lhaní a připodělané zapírání, odmítnutí odpovědnosti za vyřčená slova a za spáchané kousky, vytáčení se, svádění viny na jiné a nakonec také obětování beránka. Nenávist k těm, kteří neadorují narcisticky falešně přifouknutý a naleštěný sebeobraz. Pomstychtivost. A když má dojít k otevřené konfrontaci, zbaběle se stáhne.

- Praktický. Prachy zvítězily nad morálkou. Nejde sice střílet do ZOO nosorožce pro jeho roh, ale v tomhle kšeftu klidně pojede, když to bude výnosné. Čína je tak přitažlivá zem...

Všichni tihle psychopati těží ze společenského prostředí, které jim v tomhle chování nejen nebrání, ale jejich rozpínavá sobecká ega toleruje a usnadňuje jim sebeprosazení. Od malička; zkuste napomenout dítě, které v tramvaji rozsévá oblohu chlebíčku po okolí. Matka vás seřve a ještě se jí několik lidí zastane. Zkuste říci prvnímu úředníku, který dosáhl za svou kariéru tak výrazných úspěchů, jako že se Milerův krteček dostal do Pekingu a Livie Klausová do Bratislavy, že se chová jak pastucha! A když už se chová, že by měl dodržovat pravidla a například mít poradce prověřené, dary zdaněné (copak na to asi kamarád ministr financí?) a soudem nařízené omluvy provedené.

Kdyby žili ti tři kluci v přirozeném prostředí před pár tisíci roky, k plameňákům by se nepřiblížili ani na sto metrů, pokud by je nespořádal nějaký chytrý predátor. Arogancí si nakonec vysloužil porážku na Moravském poli také dlouho neporazitelný král železný a zlatý, protože i jeho bývalí spojenci už ho měli dost.

Nechci se vracet někam zpátky do časů, které nebyly o nic lepší, mám ale za to, že je možné vytvořit prostředí, které podobné chování bude nejen odsuzovat, ale konečně také po právu trestat.

V přiloženém odkazu čte v roce 1968 Jan Werich vzkaz Jana Masaryka dalším generacím:
https://www.facebook.com/timko.bs/videos/389586937735032/?hc_ref=NEWSFEED . Je stále živý. Nezabila ho diktatura, reálný socialismus a neměl by ho zabít ani žádný hulvát dnes. Není možné beztrestně ubližovat těm, kteří se nemohou přiměřeně bránit. Není možné ve jménu vlastní velkoleposti ohýbat morální pravidla; nebo je, a ta cesta vede do pekel. Nabubřelé požadavky spojené s ohlášením kandidatury by měly varovat všechny, kdo mají v hlavě mozek.


Radkin Honzák

ZDROJ: http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=28966

Make-up Extravaganza Camp

Chceš se stát make-up artist na NEW YORK FASHION WEEK?

Co je Tvým snem v make-up oboru? Jak vysoko chceš dosáhnout? Napadlo Tě, že i Ty se můžeš stát členkou make-up týmu na jedné z nejočekávanějších a nejatraktivnějších akci ve fashion světě? Jde to, stačí se jen perfektně připravit. První, co musíš udělat je tvorba kreativního portfolia. Tady je malá ukázka, jak by mělo takové portfolio vypadat. A jestli se chceš dozvědět o cestě na NY Fashion week víc, pojeď s námi na Make-up Extravaganza Camp, kde se krok po kroku naučíme, jak na to.

Termín: 25.5.2017 - 28.5.2017
Cena: 7500,- Kč (workshop, ubytování a plná penze)
Místo: Šumava

 • 3 dny plné makeupu: fashion, catwalk a avantgarde + tvorba headpiece a headdress
 • 3 noci plné povídání o makeupu, o fashion week, o módě, kreativitě, o barvičkách a o všem co nás baví 
 • 3 dny kreativní práce od rána až do noci 
 • profesionální fotky do portfolia od NY fotografa Jiří Lovecký
 • závěrečná soutěž o nejlepší makeup-look 
 • 20 % sleva pro všechny studenty na jakýkoliv další workshop / masterclass (lektor Iana Willkofer)
 • možnost vyzkoušení zdarma produkty zn. Make-up Atelier Paris 
 • vaše práce bude ve vysílání Nova Tv 
 • ti nejlepší z vás mají možnost být vybráni do backstage New York Fashion Week 
 • certifikát o absolvování Make-up Extravaganza Campu 

Lektor: IANA WILKOFER FCB - make-up artist s bohatými mezinárodními zkušenostmi – pracovala jako makeup artist na Feeric Fashion Week v Rumunsku a New York Fashion Week v USA
Přihlášky: ZDE

Těším se na vás! 

Iana  Willkofer

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE MMČR 2017

▬ ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE kat. PROFI: 

♫ ♫ PÁTEK: 21.4.2017

► VSTUP do prostor veletržního paláce JE MOŽNÝ JIŽ OD 8.00 přes REGISTRACI V LEVÉM KŘÍDLE.

► NÁSTUP SOUTĚŽÍCÍCH na SEMIFINÁLE je v PÁTEK: 


▬ REGION ČECHY: na přípravu: 9,30; soutěžní kolo začíná v 10.00 a končí v 11.00
▬ REGION ZAHRANIČÍ: na přípravu: 11,30; soutěžní kolo začíná v 12.00 a končí v 13.00
▬ REGION MORAVA na přípravu: 13,30; soutěž začíná v 14.00 a končí v 15.00

- po skončení soutěžního času si soutěžící sbalí a odnese své věci do zákulisí, model ponechá pro hodnocení poroty a focení na místě

► VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU bude v pátek v 16,30 na hlavní stage v Levém křídle.

♫ ♫ SOBOTA: 22.4.2017

► VSTUP do prostor veletržního paláce JE MOŽNÝ již od 9.00 

► NÁSTUP SOUTĚŽÍCÍCH na MÍSTĚ FINÁLE je v SOBOTU v 11,30


► VLASTNÍ ČAS FINÁLE: začíná 12.00 - končí 13.00

- po skončení soutěžního času si soutěžící sbalí a odnese své věci do zákulisí, model ponechá pro hodnocení poroty a focení na místě

► VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU BUDE v 14,30 NA HLAVNÍ STAGE V LEVÉM KŘÍDLE. 
TAKŽE DO TÉ DOBY KLID, KÁVU A TIŠÍCÍ PROSTŘEDKY. :)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X


▬ ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE kat. JUNIOR: 

♫ ♫ SOBOTA: 22.4.2017

► VSTUP do prostor výstavy je možný od 8.30 přes REGISTRACI v LEVÉM KŘÍDLE.

► NÁSTUP SOUTĚŽÍCÍCH na FINÁLE je v 9,30:


► VLASTNÍ ČAS FINÁLE: začíná 10. 00 - končí 11.00  

po skončení soutěžního času si soutěžící sbalí a odnese své věci do zákulisí, model ponechá pro hodnocení poroty a focení na místě

► VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU BUDE v 14,30 na HLAVNÍ STAGE v LEVÉM KŘÍDLE. TAKŽE DO TÉ DOBY KLID, KÁVU A TIŠÍCÍ PROSTŘEDKY. :)