ZPŮSOB, JAK SE DÍVÁME NA SVĚT ♥

Způsoby, jakými se díváme na svět. Mnozí z nás si nechali svůj svět tak zevšednět, že už jej ani nevidí. Zkuste si večer položit otázku, co jsem dnes doopravdy viděl? A možná vás překvapí to, čeho jste si nevšimli. Možná vaše oči fungovali celý den jen na podmíněný reflex a nesnažily se vůbec, aby něco uviděly. Náš pohled je vždy komplexní a my svou pozornost zaměřujeme, protože nejsme schopni vnímat všechno. Chcete-li vidět vše, oči se vám rozmažou a vy nevidíte detaily, soustředíte-li se jen na jednu věc, tu sice uvidíte perfektně, ale přijdete o celkový obraz, kontext. Mnoho našich omezených a negací naplněných životů je přímým výsledkem toho, jakýma očima se díváme na svět. A i když vás to možná překvapí, to, jak se díváte a co vidíte, určuje kým jste a jak žijete. A chcete-li něco změnit ve svém nitru, položte se na otázku. Zeptejte se sami sebe: "Jak se dívám?" Například pro bázlivé oko je všechno děsivé. Když se podíváte ustrašeně, vidíte jen to, co je nebezpečné. A co by vám mohlo ublížit. Bázlivé oko je stále ochromeno hrozbami, na něž se soustředí. Chamtivé oko vidí ve všem majetek. Ano, chamtivost je jednou z největších energií působících v moderním západním světě. je smutné, že chamtivý člověk se nedokáže radovat z toho, co má, protože stále sní o tom, co ještě nemá. A tato chamtivost dnes ničí naší planetu a ožebračuje lidi. Kritické oko řadí vše do definitivních, ostře ohraničených kategorií. Kritické oko vidí jen rovné linie a pravé úhly. Stále něco odmítá, vylučuje a izoluje, nedokáže na svět pohlížet se soucitem nebo obdivem. Vidět znamená soudit. Zpracovává jen povrch a nazývá jej pravdou. MZZ

Vymítání duchů 🀄

Pokud chceme normálně dospět, to jest stát se emocionálně vyspělými lidmi, musíme se zbavit předurčení (tzv. “priming”), které jsme získali po té, co jsme se narodili. Kdo z nás řekne, že sešel z cesty, kterou měl předurčenou svými rodiči či jinými lidmi a událostmi z dětství? Kolik z nás vidíme své rodiče, bratry, sestry a další lidi, s kterými jsme vyrůstali jako lidské bytosti bez nálepek autorit, kterým se musíme bezpodmínečně podřizovat, jinak nebudeme mít kontakt s vnějším světem? V kolika našich partnerských vztazích jsme si před rozchodem vůbec neuvědomili, že nereagujeme na nic jiného než na naše stará traumata, která vznikla právě v dětství a s realitou nyní nemají pranic společného? Asi ani jednou. 

Skoro nejhůře je na tom, i když si to nepřiznává, současná generace “milleniálů”, která se v rámci boje za zážitky, které jim v implantovala agresivní reklama v počátku jejich vzrůstu, kdy jako děti čučeli naprosto na všechno v TV, se naprosto ztratila v sdílení sebe sama do zážitků a opačně. Prostě jejich odpor k tomu, co zažily rodiče, zatížil jejich nervovou soustavu, soustavným odmítáním. Nyní se to už mohlo veřejně a taky se k tomu, kdo dětem myje doslova mozky přidala reklama. Ta, která působí podprahově. A zkuste jako potomci vyhladovělých generací. Jistě získala tím odstup od vlastnictví a od hmoty, ale bohužel nezastavila sama sebe natolik, aby se neodklonila i sama od sebe. 

To jest jejím největším problémem je skutečnost, že nyní v negaci na jakékoliv vlastnictví sice sdílí všechno kolem, ale neumí sdílet sebe jako celek. Jelikož hon za zážitky ji permanentně udržuje v dětství, rozdělenou na vnitřní dítě a soudce zároveň, a ona si v jejich souboji neuvědomuje, že by mohla dospět. Nechce. Zážitky se jí líbí. A tím pádem se ani nemůže sjednotit sama v sobě, spojit své ego se svou podstatou. Tak, jak by se mohla spojit s kýmkoliv jiným ve vztahu, mimo sebe. Je pyšná sama na sebe, na svůj “duchovní rozvoj”. Ha, ha, ha. To by, ale sebe sama musela MÍT, tedy se vlastnit. Být svým pánem.. A stejně tak by musela mít i svou laskavou lásku k sobě, potažmo k jiným. Nemá nic. Ani v hmotě a ani v duchu. Má jen agresivní pýchu, která ji v současné křeči spíše ukazuje, jak promrhala život aniž by vytvořila cokoliv, co by za sdílení stálo. Jo, ráda totiž používá jiných, jako výtahu za svými zážitky.

Abychom se byli schopni uvolnit z těchto traumat a podprahových pout do vztahu a mít v něm i děti, k tomu je se potřebujeme vyvinout. A vyvinout, znamená uvolnit veškeré negativní předurčení, která mohou pocházet právě od našich blízkých či z TV reklamy. Chci tohle a tohle... V Číně těmto vlivům říkávali “vnitřní démoni” nebo “vnitřní duchové”. Jak se jich zbavit? Aby neovládali to, čemu tak legračně říkáváme “svůj” život, i když nás už v podstatě vůbec není?

No, nejprve si musíme začít existenci takových to démonů, uvědomovat. Pak existuje několik možností. Tao cesty vody si volí a doporučuje zkusit uvolňovat tuto energii nikoliv silou ohně svých představ, ale jejím rozpouštěním a uvolněním z těla a její přeměnou na jinou kategorii skupenství, a tak ji dát možnost se bud plně integrovat nebo nás opustit. K tomuto však musíte svou pozornost zaměřit na své nitro. Nikoliv si představovat, jako v klasických meditacích. Jen sledovat své tělo. Pro tuto cestu je třeba hodně odvahy. Číňané to nazývali “skokem do dračích úst”. To prostě budete svým traumatem znovu kousnuti. A to je pro většinu velký problém. 

Problémem je však i to, že když ztišíme sami sebe a odebereme se dovnitř, že se vlastně noříme do vod meditací a zde je uschováno nejedno trauma, i ta o kterých ještě ani nevíme. Malý detail, a skoro nikdo na něj adepty meditací neupozorní. Jeho dopad je citelný. Skokem do dračích úst budete kousnuti. Neboli vyvoláte si onu situaci ( i tu, co jste až dosud nevěděli a nebo, která je na vás navázána jako tzv. sudba rodu z něhož pocházíte). Nebo se energie oné situace, jež vám ublížila, již dávno díky tomu, že jste ji nikdy neprožily, rozrostla natolik, že vám je schopna předvést tak hrůzné divadlo, o němž jste ani nikdy neuvažovali, že se z něj doslova zblázníte. V meditaci totiž většina z nás nedokáže rozlišit, co je meditační zážitek a co je naše představa vybuzena klidem z nitra. Nedokáže, když si většina z nás dobrovolně amputovala své ego, které by toto rozlišit umělo. Ano, další otázka by byla, komu na tom tedy záleží, ale tu zde nyní neřešíme.

Jsme kousnuti, proces řešení zranění probíhá. Na stupni energie, jenž funguje takto hluboko naší mysli, není téměř žádný rozdíl mezi událostí, kterou považujeme za reálnou, a vzpomínkami, které nemají už žádný skutečný základ. Nicméně jsou uloženy v našem podvědomí. No a jelikož se učíme pro život se scelit a sjednotit, používáme k tomu oběh energie v těle. Tak se prostě stane, že všechny naše blokace se po jisté době cvičení prostě rozpustí. A tak se naše touha po spiritualitě, stává vlastně překážkou k jejímu dosažení. Lidé používají čchi-kung a meditace stejně, jako by to byly prášky proti depresi. Nikdo například neřeší odpočinek po meditaci a jeho délku. 

Meditace nás sice může uvolnit, ale jejím nejvyšším posláním, je učinit nás vědomými ve středu svého já. Svého vlastního bytí. Chápete význam slova vlastního? Pokud nevlastníte vy sebe sama, ale vlastní vás otec guru, sekta či matka církev - je to pořád stejné. Vlastní vás a vaše bytí někdo jiný než vy sami. Pak je totiž to vše, co tito lidé dělají, pouhým bezúčelným hledáním prázdnoty, ale nikdy u nich nedojde, že prázdnota není cíl, ale prostředek pochopení jejího poslání jakožto cesty dovnitř Ducha a naše následné uvolnění z něj do naší vlastní “Duše”. Pokud nepřineseme boží velikost jeho dosažením sami do sebe, pokud si nechceme vzpomenout na Boha v sobě, pak na co tady jsme?

Pokud v sobě nosíte vnitřní démony, tedy představy svých rodičů a generace marketérů o tom, jací máte být, pak žijete pro tyto démony a nikoliv pro svůj život. A pak vše, co stvoříte, od sexuálního vzrušení, přes dítě nebo jakékoliv hodnoty, ať materiální či duchovní, jsou pak tyto všechny kontaminovány projekcí vašich rodičů. A to navždy. Démoni totiž vždy způsobují posedlost či deprese a vy se nemůžete nikdy opravdu dobrat svého plného potenciálu. A vaše emoce tak nepracují pro vás, ale proti vám. Nemůžete se stát přirozenými, když děláte nepřirozené věci, které však dělávala maminka a vy jste to jenom odkoukali. A bezmyšlenkovitě je používáte. Váš svět je z 90% tvořen myšlenkovými představami, které jste přejaly od svých blízkých. Teprve až se jich zbavíte, poznáte, kdo opravdu jste. Teprve pak budete dospělí. Protože, když se něco dotkne našich emocí, nemůžeme na to nereagovat. Emoce jsou totiž díky svým specifickým schopnostem s nejhlubšími rovinami našeho bytí spojeny s námi. Tvoří nás. Tvoří totiž naše příběhy. A ty jsou méně či více děsivé. Pro lidský stav bytí jsou však podstatné. 

A proto jako první krok cesty k dospělosti, zkuste nejprve tyto démony uvolnit ze svých služeb. A k tomu je třeba vědět toto:

1. Mysl prostřednictvím těla systematicky pohybuje energií v něm obsaženou.
2. Nalézá shluky energie, jenž se nepohybují a rozebírá je.
3. Volně plující čchi proměňuje v energii naší Duše nebo ji poskytne svobodu.

Chcete žít jako člověk? Vymeťte či rozpusťte své démony. Jinak se zadrhnete v koloběhu iluzí mysli. A ještě ke všemu ne, té svojí. A tak si celý svůj život strávíte žvýkáni tlamou draka. A ta jeho tlama bude plná vašich zkušeností. 🀄

MZZ

DEFINICE LÁSKY ♥

Nejčastěji citovaná je ta židovská a pochází od novodobého rabína Eliyahu E. Desslera, který ji popisuje jako „dávání bez očekávání zisku“. Některé křesťanské zdroje také přímo prohlašují, že „Bůh je láska“. Tato teze se v židovské víře nevyskytuje. Ve svatých textech islámské víry se žádné ukazatele na to, že „Bůh je láska“, nevyskytují. Podobně jako křesťanství a židovství, i islám rozlišuje mezilidskou lásku a lásku mezi Bohem a člověkem, tu ale rozděluje ještě na dva další druhy. Tzv. rafah nebo rahmah je Boží láska zahrnující všechny živé bytosti bez rozdílu, zatímco hub nebo wudda jsou názvy pro lásku Boha pouze k věřícím, kteří dodržují jeho přikázání. Podle koránu Alláh miluje všechny lidi bez rozdílu, zároveň si ale lidé musí vysloužit jeho náklonnost svou poslušností. Východní náboženství Buddhismus, podobně jako starověké Řecko, rozlišuje několik druhů lásky. • Káma je smyslná, sexuální mezilidská láska. Zároveň je ale překážkou na cestě k probuzení, protože je egoistická. • Karuná je soucit se všemi bytostmi bez rozdílu; snižuje utrpení druhých. Doplňuje se s moudrostí a je nezbytná na cestě k osvícení. • Mettá je „dobrotivá“ láska. Podobně jako starořecká agapé spočívá v osvobození od svých tužeb a nezištném pomáhání ostatním. Je to velmi pokročilý bod na cestě za probuzením, protože vyžaduje velké sebeuvědomění. Cílem buddhistů je osvobodit se od utrpení (tzn. dosáhnout probuzení vymaněním se za samsáry). Hinduismus používá stejné rozdělení jako buddhismus, ale ještě navíc rozlišuje tzv. prema, povznesenou láska a bhakti, lásku k bohu. V tom, co je to láska, jsme asi nikam nepokročili, vidíme ji totiž vždy po svém. Možná je proto lepší vidět lásku v někom konkrétním. To proto, aby byla živá a ne jen iluzí. Jo a vždycky bude vaše láska sobecká, a taky egoistická. Protože kdyby ne, pak by onen dotyčný popíral sám sebe. A zapírat sám sebe je ten největší hřích. MZZ

NEKONEČNO ♥

Vynakládáme spousty duševního úsilí na to, abychom se nějakým způsobem vyrovnali se skutečností, že jsme na břemeno svého jedinečného vnitřního světa sami. Rádi sami sebe přesvědčujeme, že jsme všichni součástí jediného světa, jsme však osamělejší než si vůbec uvědomujeme. Tato osamělost není výsledkem nějaké naší vzájemné odlišnosti. Spíše ji odvozujeme ze skutečnosti, že každý z nás bydlíme v jiném těle. A naše tělo je příbytek, který nám byl k životu propůjčen. A tak, když přijdeme k někomu na návštěvu, jeho život není jinde, je tu celý s vámi. Na dosah ruky. A když návštěva odejde, je tento skrytý svět odnesen spolu s ní. A to je i tajemství milování se dvou lidí. Nejsou to jenom dvě těla, která jsou si chvíli blízko. Jsou to dva světy, které se spolu objímají a vzájemné se poznávají a spolu jeden druhým pronikají. Člověk je prahem, na kterém se setkává mnoho konečných světů. Ale jen jeden z nich se s tebou dokáže spojit v nekonečno. MZZ

Michal Zachar, vizážista a dobrý čaroděj: Jak si skrze muže může žena zlepšit život

S Michalem Zacharem se znám řadu let. Vstoupil do mého života jakousi „náhodou“, když mi v dobách vytáčeného internetu poslal velmi objemný nevyžádaný e-mail a zablokoval telefonní linku na poměrně dlouhou dobu.
A protože jsem ten den měla zrovna mizernou náladu a byla to ta pověstná poslední kapka, tak jsem mu za to pěkně vyčinila. Ano, i tak mohou vznikat dlouholetá přátelství, nebo možná právě tak? Když si dovolíme být sami sebou a řekneme na rovinu, jak to cítíme? To se dovíte v rozhovoru s člověkem, který se do všeho vrhá s neuvěřitelným zápalem a dokáže jím „nakazit“ i své okolí. Sám o sobě říká, že je dobrý čaroděj, a já mu to i tak nějak věřím...
Jste muž mnoha profesí a tváří, typický Blíženec, nicméně začnu tématem, které asi zajímá nejvíce žen - tématem vztahu muže a ženy. Jak se díváte na dnešní dobu, kdy ženy na jedné straně volají po rovnoprávnosti, ale pak si stěžují, že rytíři, kteří by jim podrželi aspoň dveře, asi vyhynuli?
Začnu asi takto: Pamatujte si vy, všichni romantici, co vám říká vyléčený romantik! Následky romantické lásky v světě lidském jsou totiž strašlivé. Zapomeneme na své povinnosti, vzdáváme se své morálky, věrnosti, dokonce i základních požadavků života. Muž pak požaduje po ženě či přítelkyni, aby mu byla bohyní, duší a poskytla mu trvalý pocit dokonalosti. Ženy chtějí po chlapovi navíc jistotu toho, že nezklame a bude věčným plamenem touhy plát.
A to je špatné?
Namísto abychom hledali dokonalost v sobě, tam, kde naše nevědomá část duše přebývá, jezdíme „šamanit“ na druhý konec světa požadujíce, aby se nám vše vnitřní dostalo z vnějšku. Copak se svatosti dosahuje tím, že si stoupnu na kámen, kde možná stál Ježíš, Buddha nebo Mohamed, když nemáme před tím ve své duši jejich doporučení ve svém srdci? A když už je tam máme, proč tam potřebujeme jezdit? Vím to, procoural jsem taky skoro půl Evropy.
 • Jsme tak zaujatí promítáním našeho vnitřního kina, tedy projektováním našich vnitřních ideálů do své partnerky, že téměř nikdo z nás mužů nepozoruje, jaká hodnota a krása se skrývá v ženě, kterou má skutečně před sebou. A bohužel to nevidí ani naše partnerky.
Nějaký osobní příklad?
Třeba když jsem svou bývalou přítelkyni upozornil, že to, co dělá, je sice krávovina, ale kvůli tomu že ji nepřestanu milovat. Nechtějte vidět dotčenou ženu nad její nesplněnou představou rytíře, co ji sice miluje, ale sprostě u toho mluvit nemůže.
Nedokázala pochopit, že jí nemusíte rozumět, ale můžete ji milovat? Myslíte, že raději chtěla slyšet, že to, co dělá, je podle vás skvělé?
Síla lidí spočívá v jejich vyjádření se. A měli bychom se učit se vyjadřovat pravdivě k našim vztahům, k lásce a ke všemu, co nás obklopuje. Třeba účesem, make-upem či oblečením.
 • A věřte mi, že některé ty „outfity“, co nás obklopují, jsou sprostější (ukecanější) než dlaždič.
Kdyby jejich nositelé věděli, co na sebe symbolicky vizuálně píšou, ani by si je nenavlékli. To jen potvrzuje teorii, že naše civilizace, která se chlubí tím, že umí číst a psát, je ale naprosto vizuálně negramotná.
Tím se dostáváme k další významné kapitole vašeho života. Pořádáte kurzy pro vizážisty, radíte ženám, jak se líčit a oblékat, aby se líbily mužům. Kterých hlavních chyb se ženy dopouštějí na své úpravě zevnějšku, pokud to lze takto zjednodušeně říct?
Asi se budete smát, ale nejzákladnější chyba spočívá nikoliv v technice make-upu, sladění barev a celkovém stylu, ale v tom, že žena ani netuší, proč se chce muži líbit. A co vlastně chce tím líbením se dosahovat?
 • Z toho potom plyne to, že volíme neadekvátní prostředky k oblékání se, a tím tvoříme naprosto jinou komunikační realitu svému okolí a i sami sobě.
Nějaký ten příklad prosím, na kterém bychom si to vysvětlili...
Pamatuji se na jednu dámu, která byla díky své výchově velmi razantní, ale oblečení bylo romantizující, volánky a kytičky, drobné vzory splývavé materiály... A ženy, kterým v kolektivu šéfovala, nemohly přijít na to, jak je možné, že šéfova je na pohled milá, ale jinak jako břitva. No a lidi se střídali a firmu to štvalo...
 • Tak jsme převlékli image za tvrdší, a bylo po problémech, protože je snadnější doladit image k podstatě člověka, jaký je, než obráceně.
Michal Zachar, vizážista a znalec života a žen: Jak si skrze muže může žena zlepšit život, foto: archiv MZ
Michal Zachar pomáhá k úspěchu i dívkám v soutěžích miss

Tak to je jistě pravda. A přes tu podstatu člověka se pomalu stáčíme jinam. Dnes se do módy dostává zájem o esoterické vědy, orientální přístupy, ale navracíme se i k moudrosti našich babiček. Vy často zmiňujete na svých stránkách feng shui. Kde jste to naučil vy a jakým způsobem předáváte tyto znalosti svým klientům?

V dobách, kdy jsem začínal, to je před dvanácti lety, mi bylo o feng-shui známo jen velmi málo, tedy čistě něco ve smyslu pokus omyl. Abych nerozzlobil pravověrné feng-shuisty, bych se spíše přirovnal k člověku, který praktikuje intuitivní feng-shui. Tj. mívám pocit, a ten si pak jdu ověřit k mistrům FS nebo do literatury. A tak se postupně rodilo to, co dneska předávám klientům např. při poradenství při ladění interiéru ve spojení s 3 Axis Visual language (projekt Michala Zachara, poznámka redakce).
No a klienti, kteří mne až tak neznají, si vždycky říkají: „Sakra, proč chce ten chlap takové peníze za to, že pošoupnul dva květináče?“ Pak mi za čtvrt roku volají a říkají, že jsem měl pravdu. Ale tady nejde o to, kdo měl jakou pravdu. Pravda je jen jedna a mně jde o to ukázat jim jejich pravdu v jejich prostoru tak, aby na ně působila. Pro ně působila. A to samé můžete dělat i s člověkem.
 • Někdy stačí udělat velmi málo, ale výsledky jsou úžasné.
Vyprávěl jste mi příběh o dvou sestrách, jak se jedna ptala, co děláte s tou druhou, že tak rozkvetla. Co s ní tedy děláte?
V podstatě takové ty základní věci, které zná většina lidí - barevnou typologii, nákupy a styling nového šatníku, výuku správného provedení pracovního make-upu, ale taky výuku komunikačních dovedností až po tarot, ale vše šité na míru dotyčnému tak, aby všem změnám a posunům rozuměl a pochopil je. Protože teprve pak je může i plně využít.
 • Jde o tzv. IMAGE COACHING.
Lidé s vyšším přehledem o své osobnosti mají také dobré předpoklady být dobří manažeři, vůdčí osobnosti, poradci, ale také přátelé, milenci a partneři. Mají tedy velký potenciál uplatnění sama sebe ve společnosti. Dokážou předpovídat problémy (konflikty) před tím, než se zcela rozvinou, tudíž jim jsou schopni zabránit.
 • Ovládají komunikaci a vyjadřováni pomocí svého vzhledu, díky kterým rozumí svému okolí a okolí rozumí jim.
Velmi praktické věci. Vím o vás ovšem, že skládáte také krásné básničky. Myslíte, že žije mezi námi hodně mužů romantiků, pokud to tak mohu nazvat? Nebo se zeptám jinak a vrátím se tak ještě k počátku našeho povídání: Jak se liší prožívání různých významných událostí z pohledu muže a ženy. V mnoha rodinách se šíří ono otřepané, že chlapi přece nepláčou, ale na druhou stranu nechce žádná žena bezcitného samce.
Jak jsem říkal v úvodu. My všichni jsme postiženi romantickou vlnou, co trvá od středověku. Ale neuvědomujeme si, že ona vlna romantismu byla vztažena historicky k období, kdy lidé hledali nový směr žití, a tento byl zaměřen dovnitř. A my si často pleteme vnitřní a vnější.
 • Přátelé, manželský pár se nyní rozchází kvůli tomu, že se žena probrala ze své romantické představy o svém muži.
A když muž chvíli spásným nebyl, tak na oplátku spásla ona jeho. Otázka pak je, co si z tohoto neromantického zápasu nikoliv o lásku, ale o moc, odnese do života jejich šestiletý syn. Proto by bylo dobré asi nechat ženy jezdit na motorkách a kluky zase v klidu brečet při romantických filmech - viz např. poslední sekvence filmu Bělásek.
 • Naše výchova by měla přinášet mužům více citu ze strany jejich matek, nikoliv zaměřených na exkluzivní hračky, ale stisk ruky nebo pomazlení se.
Ženám zase přízeň jejich otců, kteří si nedělají srandičky ze svých princezen a naprosto vážně vezmou v potaz dívčí hry na krásu. Rodí se z toho ty krásné princezny pro naše prince, a naopak princové, kteří si považují žen a jejich přínos našemu jinam mnohdy fádnímu světu...
Michal Zachar, vizážista a znalec života a žen: Jak si skrze muže může žena zlepšit život, foto: archiv MZ
Takže nejste tak úplně proti romantice, jak se v úvodu zdálo, když jste suše zkonstatoval, že jste vyléčený romantik? (smích)
Jistě jsem, ale právě proto si mohu to, čemu říkáme romantika, taky užít. Lidé, kteří mne znají, vám potvrdí, že se dokážu dotknout jejich ideálů, které jim jen pomáhám dávat více na světlo. A to nejde bez posvátné úcty k člověku jako bytosti. Jak říkala jedna žena: „díky za váš human respect“.
Jste velmi aktivní na internetu, zvláště na facebooku. Líbí se vám tento virtuální život, který řada lidí kritizuje? Dnešní puberťáci často místo randění venku „chatují“ a pak se stane, že mladý úspěšný muž zrozpačití, když má oslovit nějakou ženu... nebo se mýlím?
Aktivní? Prostě na fcb pracuji. Spravuji několik stránek firmám a lidem, jimž jde krom vzhledu taky o to, aby jejich posty měly zajímavý obsah, a společně ho ladíme tak, aby jim vnitřně odpovídal a dobře je prezentoval.
 • Učíme se spolu tvořit jejich vyjádření se.
A s tím oslovením žen? ...Puberťáci se zase pomalu vracejí do parku a na stará randění. Vlna fcb už trochu opadává. Víte, lidé dříve nebo později začnou ve všem hledat nějaký smysl. A pokud jim nedává smysl ani trochu z té virtuální reality, co by v ní pak dělali? Ale vnímám fcb jako nástroj aktivní komunikace a přenosu informací. Sám s ním často pracuji se svými klienty. A jen upřesnění - existuje jen jeden život. Záleží na vás, jestli jej strávíte virtuálně, nebo v realitě. Mí někteří známí zase meditují i tři hodiny denně, a jaký je rozdíl mezi fcb a meditací? V obou případech je pozornost zaměřena někam, kde ten dotyčný žije. A je jen na jeho uvážení, proč a jak tam žije. Možná se uchylujeme do virtuálního či meditativního světa proto, že v tom současném „reálném“ světě té svobody mnoho nenacházíme. A možná je moje práce nacházení svobody v tom, v čem by ji mnozí ani trochu nehledali. Třeba ve fcb.
Něco na tom může být... A nakonec téma zdraví. Máte za sebou celkem vážné zdravotní problémy. Co vás naučily? Kam váš život posunuly a jak máme reagovat na podobné signály těla, které nám často vysílá. Jak nepřehlédnout, co nám chce zoufale říct?
Jsem úplně stejný jako všichni lidé. Mám v sobě energii, kterou jen neumím nasměrovat k tomu, co by mohla dělat, tj. pomáhat mi s mým životem. Ale naše tělo není blbé a vždy nám dokáže říci, co a jak. To jenom my jsme se mu odnaučili porozumět a spoléháme se na ty druhé, kteří to řadu let studovali, že oni tomu rozumí.
 • Tedy dáváme odpovědnost za svoje životy na ramena jiným. A to se nám většinou vymstí. V tom, že se nám pak najednou energie nedostává.
A já už mám představ a iluzí dost. Rozhodl jsem se, že už si nebudu lhát. Nebudu se cpát drahými léky, když nevím, v čem mi mají pomoci. Podcenil jsem své lékaře domnívaje se, jako všichni, že mi pomohou. Nakonec jsem se rozhodl lékaře změnit, a to mi v podstatě zachránilo život.
 • Také mi došlo, co mi škodí. Moje výchova mi zakazovala lidem kolem mne ubližovat, tak jsem svůj vztek a bolest obracel sám proti sobě. A to mě zabíjelo.
Doslova fyzicky. Ale našel jsem si možnost transformovat tu sílu, co mě zbourala, do stavu, kdy mi i něco dávala. A tak jsem začal psát básně jako emoční vzkazy ostatním. Je jedno, jak budete vyjadřovat svůj život. Hlavně to dělejte! Jak? Jakkoliv! Umožníte tím svému životu se kontrolovaně projevovat. Jinak vám v těle zůstává jen nekontrolovatelné bujení, že?
Děkuji za rozhovor Marcela Macáková

Téma pro 31. ročník MMČR 2018 - MIAMI BEACH - TIME TO PARTY

„Miami Beach – čas na párty“ je stylové téma pro 31. Mezinárodní mistrovství v make-up. Je čas na párty, když slunce zapadá nad Ocean Drive a bary. Kluby září neonovými nápisy. Vidět a být viděn, to je oč tu běží. Vzhled o který nám jde, je plný barev a prezentuje vliv světla, na život v záři reflektorů. Outfit je pohodový, jednoduchý a na parketu pozornost poutající. Účes je přirozený, většina jej nosí s velkými vlnami ( jako moře na pláži ) anebo pin-up účes s krásnými sponami a doplňky. Make-up může být o něco přehnaný, je to večerní make-up na vyražení ven. Můžete v klidu použít nějaké krásné pastelové barvy ze světově známe Art Deco architektury Miami. Přemýšlejte o odstínech jako plameňákově růžové či mořsky modré na rtech, nehtech nebo jako oční stíny.


 • ILUSTRAČNÍ FOTO: 


PŘIHLÁŠKA: zde tímto FORMULÁŘEM

VÝSLEDKY soutěže Mezinárodního Mistrovství republiky v make-upu pro rok 2017

► kategorie PROFESIONÁL - FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR v make-upu 2017:

1. (353) MICHAELA BERNATÍKOVÁ, PROSTŘEDNÍ BLUDOVICE - WWW + FCB = bude reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy na International Master´s Award Make-up v Mnichově 28.10.2017

2. (343) TRA-MY NGUYEN, PRAHA 10 - FCB
3. (328) ZUZANA HEJDUKOVÁ, BYSTŘICE - FCB4. (326) MICHAELA BUREŠOVÁ, HODONÍN - WWW + FCB
5. (289) ŽANETA GI, VIETNAM - FCB
6. (282) JITKA ZAJPTOVÁ, PRAHA 2 - WWW + FCB
7. (273) LUCIA WOLOSZYN FREUND, SLOVAKIA - WWW + FCB
8. (254) KATARINA DREVENKOVÁ, SLOVAKIA - FCB
9. (252) ANETA KLOSKOVÁ, ČESKÝ TĚŠÍN - FCB
10. (246) KARLA SKALOVÁ, PLZEŇ - INST FCB
11. (242) DRAHOMÍRA ONDRUŠOVÁ, BRNO - WWW
12. (238) ANEŽKA AUGUSTINOVÁ, ČESKÝ KRUMLOV - FCB
13. (234) Bc. LENKA SLÁDKOVÁ PAVLOVÁ, HOLOHLAVY - FCB
14. (220) HANA MOSLEROVÁ, ŠILHÉŘOVICE - WWW
15. (210) MONIKA NAVRÁTILOVÁ, PRAHA 10 - WWW + FCB
(při rovnosti bodů rozhodují výsledky v hodnocení kategorie make-up) 

KONTAKT► kategorie JUNIOR - FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR v make-upu 2017:

1. (288) ANETA HOLUBOVÁ, (SLOVAKIA), SOŠ Markušovská cesta, Spišská Nová Ves
2. (285) MICHAELA ŽVÁČKOVÁ, PRAHA - PTK a SOŠ s.r.o., Praha 6 + FCB
3. (284) DENISA FIŠKOVÁ, PRAHA, SOŠ Make-up art, Praha 94. (278) MARIE MAGDALENA HITKOVÁ, ŽĎÁR - SŠIS Dvůr Kr. nad Labem + (FCB)
5. (265) EVA KUBIENOVA, OSTRAVA - Střední umělecká škola v Ostravě + TUMBLR
6. (264) VERONIKA KOPTOVÁ, TŘENO - Severočeská střední škola s.r.o
7. (264) TEREZA PETIROVÁ, ÚSTÍ NAD LABEM - Severočeská střední škola s.r.o
8. (260) ADÉLA KRÁLOVÁ, ÚSTÍ NAD LABEM - Severočeská střední škola s.r.o
9. (260) VIKTORIE MORAVCOVÁ, PRAHA - PTK a SOŠ s.r.o., Praha 6 + FCB
10. (245) MARCELA LUPTÁKOVÁ, KLADNO
11. (245) PAULÍNA ŠTEVANKOVÁ, TOPOĽČANY (SLOVAKIA), SOŠ techniky a služieb
12. (238) ISABELA NAVRÁTILOVÁ, PRAHA, SOŠ Make-up art, Praha 9
13. (233) NATALIA TRUHANOVÁ,(SLOVAKIA), SOŠ Spišská Nová Ves
14. (215) NATÁLIE NĚMEČKOVÁ, DOBŘEJOVICE - SOŠ Make-up art, Praha 9
15. (203) EVA JAKUBCOVÁ, PRAHA 3 - FACE to FACE studio
16. (201) JULIE KRATOCHVÍLOVÁ, PRAHA - PTK a SOŠ s.r.o., Praha 6 + FCB
17. (199) MARIE ROLNÍKOVÁ, PRAHA, SOŠ Make-up art, Praha 9
18. (180) ERIKA PŘÍHODOVÁ, CHOCEŇ - FCB
19. (131) ALENA FILIPOVÁ, ŘÍČANY u PRAHY, SOŠ Make-up art, Praha 9
(při rovnosti bodů rozhodují výsledky v hodnocení kategorie make-up)


KONTAKT▬ SEMIFINÁLE ČECHY 2017 (postupuje prvních 6)
1. (302) TRA-MY NGUYEN, PRAHA 10 - FCB
2(288) ZUZANA HEJDUKOVÁ, BYSTŘICE - FCB
3. (261) KARLA SKALOVÁ, PLZEŇ - INST FCB
4. (258) MONIKA NAVRÁTILOVÁ, PRAHA 10 - WWW + FCB
5. (257) ANEŽKA AUGUSTINOVÁ, ČESKÝ KRUMLOV - FCB
6. (253) JITKA ZAJPTOVÁ, PRAHA 2 - WWW + FCB
7. (252) JINDŘIŠKA TESKOVÁ, SUŠICE - FCB
8. (237) KLÁRA ŠAFUSOVÁ, UNĚTICE - WWW + FCB
9. (230) LUCIE KVÍDOVÁ, PRAHA 10 - FCB + INST
10. (229) PETRA KOHOUTOVÁ, HEŘMANŮV MĚSTEC - WWW + FCB
11. (215) DANIELA HLASOVÁ, PRAHA 6 - WWW + FCB + 500
12. (116) JAN JANOUT, PRAHA 5 - WWW + FCB
(při rovnosti bodů rozhodují výsledky v hodnocení kategorie make-up)

▬ SEMIFINÁLE ZAHRANIČÍ 2017 (postupují první 3)
1. (266) ŽANETA GI, VIETNAM - FCB
2. (235) KATARINA DREVENKOVÁ, SLOVAKIA - FCB
3. (210) LUCIA WOLOSZYN FREUND, SLOVAKIA - WWW + FCB
4. (190) ANDREA LENGYELOVÁ, SLOVAKIA - WWW +  FCB
5. (156) MARIIA ORTYNSKA, UKRAINE - WWW + FCB
(při rovnosti bodů rozhodují výsledky v hodnocení kategorie make-up)

▬ SEMIFINÁLE MORAVA 2017 (postupuje prvních 6)
1. (313) MICHAELA BUREŠOVÁ, HODONÍN - WWW + FCB
2. (309) MICHAELA BERNATÍKOVÁ, PROSTŘEDNÍ BLUDOVICE - WWW + FCB
3. (222) ANETA KLOSKOVÁ, ČESKÝ TĚŠÍN - FCB
4. (205) Bc. LENKA SLÁDKOVÁ PAVLOVÁ, HOLOHLAVY - FCB
5. (205) DRAHOMÍRA ONDRUŠOVÁ, BRNO - WWW
6. (192) HANA MOSLEROVÁ, ŠILHÉŘOVICE - WWW
7. (190) SANDRA PIVKOVÁ, BRNO - FCB
8. (176) MONIKA ZOLOTAREV, PRAHA - FCB
(při rovnosti bodů rozhodují výsledky v hodnocení kategorie make-up) 


KONTAKT