10. - Vedení

Stejně tak jako odpovídající finanční ohodnocení, je pro zaměstnance (často podvědomě) důležité i prostředí, které ho při práci obklopuje. Kanceláře vedoucích pracovníku navíc dávají navenek najevo, jak moc si firma svého managementu považuje. Při zařizování kanceláře je na prvním místě zajistit volný tok energie v budově i jednotlivých kancelářích. Použití teorie feng-shui je přitom velmi snadné a efektivní, protože většinou nevyžaduje náročné změny. Klíčem proto není za nový „speciální“ nábytek utratit velké peníze, ale uspořádat prostor nově za použití stávajících prvků. Jedním z důležitých faktorů úspěchů každé firmy je totiž stabilní pohoda a emoční energie zaměstnanců. Pokud ji narušíte přijatelně, je nasnadě, že menší a dílčí úpravy postihnou kolektiv spolupracovníků negativně jen minimálně, zatímco jejich pravidelné přešupování po budově, asi mnoho na klidu a stálosti nepřidají.



Víme mnoho o tom, jak lidi pozitivně motivovat, avšak často netušíme, co pro ně znamená vizuální komunikace v prostoru. Ale stejně tak jako je pro zaměstnance podstatné odpovídající finanční ohodnocení, je pro něj důležité i prostředí, ve kterém v mnoha případech tráví více času než kdekoli jinde. Je-li zaměstnavatel schopen tento poznatek aplikovat ve formě dobrého pracovního prostředí, má zjednodušenou cestu k úspěšné zaměstnanecké politice. Nakonec platí, že pokud jsou lidé spokojení, logicky přinášejí firmě (potažmo sobě) i více užitku.

Několik let se převrací naruby teorie společných pracovních prostoru. Z našich vlastních výzkumů v oblasti vizuální komunikace je patrné, že lidé jsou ovlivněni svými pudovými atavismy více, než jsou si ochotni si vůbec připouštět. Jedním ze základních pudů u savců je jejich teritoriální pud. Možnost pohodlně se usídlit na několika metrech plochy v kanceláři připomínající halu na nádraží lze jen s obtížemi.

No a kde začít? Je třeba kancelářím či prostorům pro vrcholový managament věnovat mimořádnou pozornost. Firma tím říká svému návštěvníkovi, že se o své nejlepší lidi stará dobře. Vždyť také na jejich rozhodnutích závisí i chod celé firmy a tím i vlastní práce všech zaměstnanců.

Při zařizování kanceláře vrcholného manažera/manažerky se můžeme orientovat podle již popsané ba-gua (Profit č. 41). Kancelář vzdálená nejvíce od hlavního vchodu směrem nahoru je považována za nejdůležitější. Kolem ní by v relativně snadném dosahu měly být kanceláře či pracovní místa nejbližších spolupracovníků. Ovšem pozor na lidi, kteří by měli přenášet rozhodnutí firmy dále na své kolektivy. Ti byli měli být buď přítomni s nimi nebo alespoň ve středu budovy, aby se k nim všichni snadno a rychle dostali. V kanceláři by pokud možno mělo být přítomno denní světlo a živé květiny. Když naopak nic z toho přítomno není (symbolizuje trvalý a perspektivní růst a čisté myšlenky), je vhodné alespoň květiny nahradit stejně kvalitními umělými náhražkami. Záměrem je sladit kancelář nejvyššího vedení k nejvyššímu výkonu, čili fotografie dětí generálního ředitele jsou určitě hezké, ale jsou-li ve formátu AO, pak mají všichni naprosto jasnou představu o představách pana generálního a jakou roli v nich asi taky hraje podnik, který by měl také řídit. Firemní ocenění, PR a POP materiály jsou prostě daleko lepší a vhodnější.

Potřebujte feng - shui poradce? Chcete si zařídit firmu, dům, podle kriterií, která jsou ověřená již tisíce let? S přihlédnutím k vaší individualitě? Svůj požadavek napište na info@pei.cz.