9. - Orientace ve firmě

Poloha naší firmy a její začlenění mezi ostatními vyjadřuje vždy to, jak se nám zde bude podnikat a pracovat. Je-li firma umístěna v samostatném objektu, řádově o mnoho větším než jsou okolní domy, bude od nich oddělena. Málokde se zachovalo plánování tzv. vesnickém stylu, kdy se několik objektů zhruba stejného charakteru soustředilo kolem nějaké osy. V poslední době se tato architektonická kompozice opět vrací na scénu. Ve vesnických komunitách byl totiž vždy velmi aktivní život a výborná komunikace. Pocit soužití až skoro domovského vrací tyto myšlenky do svých byznys novostaveb svět i dnes.
Ve vysokých blocích věžáků, které jsou na prvních v dnešním byznys světě se bohužel energie velmi špatně generuje, protože mezi těmito paláci obchodu a okolím většinou není příliš dobrý energetický vztah. To se zákonitě přenáší i dovnitř firmy. Velkou roli hraje množství lidí, kanceláří a prostor, kde se musí klient orientovat.


Velmi důležité je uvážit co po svém vstupu do firmy či kanceláře, její návštěvníci spatří. O recepcích jsme si již psali, zde si jenom podotkněme, že by návštěvník při vstupu neměl vidět přímo do hlavního pracovního prostoru. Žádné pracovní skrumáže, naštvaného pracovníka řešícího spor nebo veselou oslavu kamarádových narozenin. Ovšem jak dále, i přes ochotu sekretářky je nutné dojít na místo schůzky včas a přesně. I přes to, že dnes s návštěvou občas vyrazí recepční až na místo určení, bývá občas tento krok – najít svého obchodního partnera velmi zajímavým logistickým oříškem. Zde nastupují orientační systémy. Snadná a rychlá orientace v objektu je dnes dobrou vizitkou každé firmy. Moderní systémy orientačního a informačního značení umožňují jednoznačnou a logickou orientaci osob při pohybu v budově. Systémy navigačních tabulí, piktogramů a dveřních štítků jsou jednou z nejjednodušších a nejspolehlivějších možností, jak tohoto cíle dosáhnout.

Orientační systém je systém vnitřního a venkovního značení budov a komunikačních prostor. Za nejúspěšnější lze považovat systémy, které se vyznačují jednoduchostí při zachování vysoké hodnoty užitkové i estetické. Mezi základní vlastnosti dobrého orientačního systému patří především : modularita, flexibilita, jednoduchost, přehlednost a dobrá čitelnost - a to vše při zachování vysoké estetické úrovně. Jednoduše reagovat na změny, např. personální, je další důležitou stránkou dobrého orientačního systému. Vyměnit jmenovku či označení funkce by mělo být proveditelné bez takových nástrojů jako jsou kleště nebo šroubovák. O použití systému v praxi rozhoduje často vedle jednoduchosti a estetického vzhledu též cenová dostupnost.


I směr, kterým je budova otočena hraje svou podstatnou roli. Severní směr (tj. příchozí stěna budovy s hlavními přístupy a vchodem) mnohdy vyvolává zdání smutku, protože zde většinou nemá přístup slunce (energie je směřována dovnitř, je klidná – JIN). Zde je vhodné celý vstup oteplit barvami. Dům se vstupem na jih mají velmi silnou vnější energii JANG. Ty zase potřebují studené barvy, aby ji vyvážily. Směr východní dostává od ranního slunce silný energetický náboj, který směr západní postrádá. Zde energie spíše ustupuje.


Potřebujte feng - shui poradce? Chcete si zařídit firmu, dům, podle kriterií, která jsou ověřená již tisíce let? S přihlédnutím k vaší individualitě? Svůj požadavek napište na info@pei.cz.