11. - Obchodní oddělení

Obchod je to, co hýbe světem. S tímto tvrzením budeme asi všichni souhlasit. Proto je i kancelář obchodního teamu místem plným všeho, co je s obchodem spojeno – a to především velkých emocí. Vztek z toho, že klient odmítl mou skvělou nabídku, nenadálé vítězství v konkurzu dodavatelů či oslava narození kolegova syna – silné emoce, které v kanceláři obchodního týmů každodenně krouží.

Z hlediska feng-shui je nutné pro každý typ činnosti vybrat vhodný prostor – v našem případě obchodního oddělení je to otevřená místnost, kde se může energie různě přeskupovat a kolovat. Po období uzavírání se do malých kanceláří se v současnosti stále více do popředí protlačuje systém zvaný „hot desking“. Je to systém uspořádání kanceláře jako otevřeného prostoru se srdcem – ústředním bodem, od kterého se potom rozbíhají ostatní dějové linie: společné stoly a zařízení a různé typy pracovních prostorů.

Při takovémto uspořádání odpadají interní vzkazy a telefonáty, schůze se uskutečňuji ve stoje, neexistuji žádná oddělení ani recepční, netrpí se nepořádek – vše zbytečné se ihned likviduje a vyhazuje, a všichni mohou vykonávat různé druhy činnosti. Díky tomuto uspořádání řeší lidé všechny úkoly rychleji a jejich výkonnost rychle stoupá.Tento systém práce je vhodný především pro mladé a dynamické kolektivy. Práce je zde silně ve znamení JANG – vychází směrem ven v obrovském tempu. Což vede v mnoha případech k tomu, že u zaměstnanců z těchto typů pracovních prostor, dochází k tzv. syndromu „vyhoření“. Po několika výborných měsících, v lepším případě roce až roce a půl odchází pryč. Proč firma ztrácí mnohdy i velmi dobrého pracovníka? Kvůli nadbytku energie typu JANG směřující ven a především pro to, že lidé takto pracující nemají v těchto „open space“ prostorech žádný OSOBNÍ prostor – čili energii typu JIN zaměřenou dovnitř. Jinak řečeno: „čeho je moc, toho je pak příliš!“

Proto základním prvkem každého obchodního pracoviště by mělo být i místo tzv. osobního prostoru. Což ovšem neznamená, že se všem namontují do suterénu osobní skříňky jako ve sprchách na plaveckém stadionu, ale malý koutek s psacím stolem, popř. telefonem, který je především opticky oddělen od ostatních. Sem může jít člověk ve chvílích krize pracovní a rodinné či naopak ve chvílích obrovské radosti. Těžko můžete po úspěšném uzavření obchodu skákat po stolech, houpat se na lustrech a skrápět kolegy šampaňským a atp. To si nechejme taky do prostor, které jsou k tomuto určeny. Jeden dobře míněný výkřik z radosti nad úspěchem mým, může totiž zkazit např. mnohaměsíční práci kolegy od vedlejšího stolu.

Přimlouvám se zato, aby se tato srdce firmy staly více otevřenými řečišti, jimiž proudí energie do firmy a s ní i její zisk, ale ponechme obchodníkům i samostatný uzavřený prostor. Srdce je přeci také uvnitř! Dobré světlo a květiny jsou nezbytné! Rovněž informační systém by měl být jasný a zřetelný (nástěnky, pošta). Vše musí být konkrétní a přesné – seřízené hodiny, uklizeno, čisto. Prostě příjemně. Kdo by se do takovéto kanceláře netěšil?

Potřebujte feng - shui poradce? Chcete si zařídit firmu, dům, podle kriterií, která jsou ověřená již tisíce let? S přihlédnutím k vaší individualitě? Svůj požadavek napište na info@pei.cz.