6. - Prostor je harmonie

Naše prostředí, ve kterém pracujeme je souhrnem všech prvků. Když provádíte úpravu svého prostoru ve své firmě, myslete na něj jako myslí dirigent na svou melodii, kdy musí stejně jako Vy, vnímat její rychlost, to jak se střídají jednotlivé tóny, dělat pomlky a dramatické tečky. To vše vytváří krásnou harmonii. Harmonie je něco co má svůj účel a řád.

Prvním krokem k její uvedení do Vaší praxe je určit si a vytýčit k čemu budou jednotlivé součásti vašeho prostoru sloužit. Bude to jedna nebo hned více funkcí? Kdy se bude používat? Jednou denně ráno a pak při odchodu z práce, pořád, je to křižovatka a srdce Vaší firmy? Kde jsou přístupové cesty do vaší firmy? Jaký nábytek, elektronická zařízení a kde budou stát?


Vytvořte motivy interiéru své firmy (ale jde to použít i na domácnost) tak, aby v něm byli uvážlivě a pečlivě umístěny předměty, které patří k Vám jako osobě, ale současně i k firmě, kterou reprezentujete. Lidé pracují na mnoha místech. V ordinacích, skladištích, halách, policejní stanici, továrně, bance, truhlárně či plaveckém stadionu. Ať jste povoláním kdekoliv, je dobré mít stále na vědomí, že Vaše pracoviště je jedním z prvků skládačky na jejímž konci jsou i vaše peníze. Existují tři základní typy, podle nichž lze rozdělit pracoviště na OTEVŘENÉHO typu – ZAVŘENÉHO typu – O/Z typu.

Pro činnosti otevřeného typu je nejdůležitější přilákat klienty do obchodu, prodat jim zboží a umožnit snadno odejít. To jsou např. supermarkety, obchody se smíšeným zbožím, butiky, obchody s obuví, knihkupectví, salóny krásy, atp. a další. Zboží zde musí být viditelné a snadno dosažitelné. I dobře nasvětlené. Velkou roli hraje dobrá ventilace. Nepohybující se vzduch rozhodně netvoří dobrou či. Široké uličky pro snadný pohyb klientu i zboží, možnost mít vše kolem pod svou vizuální kontrolou. K nim rozhodně patří i podobně vypadající kanceláře, tzv. open space (otevřený vesmír) – imitující svou otevřeností stejnou rychlost předávání informací mezi subjekty.

Příkladem činnosti zavřeného typu jsou sklady, výrobní haly, továrny, dílny. Tady je to především pracovník, který se zde musí cítit pohodlně a dobře - nikoliv zákazník. Zde hraje velkou roli poměr pozemku, na kterém továrna či hala stojí a velikost samotného objektu. Pokud zabírá příliš a jde až k hranicím pozemku, může mít dělnictvo vliv na celý podnik větší než si managament dokáže představit a obráceně. Důležité jsou zde nejenom dobře větrané a osvětlené výrobní prostory, avšak i jejich doplňky. Manipulační prostor pro vykládku či nakládku. Také pozor na umístění kontejnerů na odpadky, což je často podceňovaná věc. Vůbec je v těchto prostorech všeobecně podceňována estetičnost a důraz je dáván na praktičnost. Což v důsledku nejhorším vede k fluktuaci pracovních sil (kdo pracuje tam, kde se mu nelíbí?) a tím ke snížení firemních zisků. Pozor na postavení kanceláří managamentu, neměl by být striktně oddělen od výrobního procesu. Pokud se ke svým vnitřním zákazníkům ve výrobě budete chovat lépe než povolují zákonné normy bude to mít jednoznačně dopad na jejich život i výkonnost.

Činnosti typu otevřené/zavřené jsou např. banky, klenotnictví, komunikační firmy. Zde je třeba se soustředit na ochrany hodnot i peněz i nápadů nebo komunikačních řešení. Zboží musí být vidět, ale nesmí být snadno dostupné. Primární je ochrana. Dalším příkladem jsou třeba objekty bez zboží, ale se stálým koloběhem návštěvníků. Hotely, realitní kanceláře nebo ordinace lékařů. Zde je nejdůležitější označení budov a vnitřního prostoru (orientační systém), pomáhající klientovi rychle se dostat, tam kam potřebuje. Stejně tak je důležitý vstup a recepce.

Potřebujte feng - shui poradce? Chcete si zařídit firmu, dům, podle kriterií, která jsou ověřená již tisíce let? S přihlédnutím k vaší individualitě? Svůj požadavek napište na info@pei.cz.